بسم الله الرحمن الرحیم

دعوت به همکاری

  • برگزارکننده:
  • دسته بندی: None
  • تاریخ انتشار: ب.ظ. 16:53 - 1399/4/24
 تصویر شاخص

بنیاد فرهنگی شهید پالیزوانی به جهت تأمین و تکمیل نیروی انسانی، دعوت به همکاری می نماید.

شروع ثبت نام: ب.ظ. 16:53 - 1399/4/24 | اتمام ثبت نام: ب.ظ. 23:55 - 1399/4/31
شروع رویداد: ب.ظ. 16:56 - 1399/4/24 | اتمام رویداد: ب.ظ. 23:55 - 1399/4/31

آیا ثبت نام فعال است؟ بله