بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت نام حلقه مباحثاتی

  • برگزارکننده:
  • دسته بندی: None
  • تاریخ انتشار: ب.ظ. 21:30 - 1399/4/24
 تصویر شاخص

:mega: قابل توجه اندیشه جویان سطح پنج حضوری طلیعه حکمت


:books:با توجه به پایان سیر مطالعاتی شهید مطهری (ره) طلیعه حکمت، از اندیشه جویان این دوره برای ثبت نام در حلقه‌های مباحثاتی دعوت بعمل می‌آید.

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۹۹


آیا ثبت نام فعال است؟ بله