بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت نام خادمین هیئت

 تصویر شاخص

زمان برگزاری: به مدت ۱۰شب از چهار‌شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹ لغایت شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۸ 

مکان برگزاری: مسجد جامع الزهرا (سلام الله‌ علهیا) جنب شهرک مسکونی آتیساز

 زمان حضور خادمین: نیم‌ساعت قبل از اذان مغرب تا خروج کامل مستمعین.

شروع ثبت نام: صبح 11:30 - 1399/6/16 | اتمام ثبت نام: ب.ظ. 13:00 - 1399/6/19
شروع رویداد: صبح 11:21 - 1399/6/16 | اتمام رویداد: صبح 11:21 - 1399/6/16

آیا ثبت نام فعال است؟ خیر