بسم الله الرحمن الرحیم

کمک هزینه‌ امرار معاش زندگی کارگران روزمزد

 تصویر شاخص

کمک هزینه‌ امرار معاش زندگی کارگران روزمزد

مهلت ثبت نام: ۱۰ الی ۱۵ خرداد ماه

شروع ثبت نام: ب.ظ. 20:30 - 1399/3/10 | اتمام ثبت نام: ب.ظ. 23:55 - 1399/3/15
شروع رویداد: ب.ظ. 20:24 - 1499/3/10 | اتمام رویداد: ب.ظ. 20:24 - 1399/3/10

به دلیل شرایط به وجود آمده و تعطیلی برخی کسب و کارها در این ایام، بر آن شدیم به یاری خدا کمک هزینه‌ای برای امرار معاش زندگی کارگران روزمزدی که در این ایام کسب و کارشان تعطیل شده، اختصاص دهیم.


لطفاً اطلاعات درخواستی از خانواده مورد نظر خود را به دقت تکمیل نمایید.


آیا ثبت نام فعال است؟ خیر