بسم الله الرحمن الرحیم

آغاز نهمین دوره طرح کرامت حسنی

 تصویر شاخص

 

 

آغاز نهمین دوره طرح کرامت حسنی

 

نهمین دوره طرح کرامت حسنی در راستای مواسات و همدلی با قشر محروم جامعه و به همت اندیشه‌جویان دوره‌ها با پرداخت مستمر صدقات در کلاس‌ها شروع شد. در این طرح هرساله بسته‌های ارزاق درخور شأن افراد، تهیه و به‌ دست نیازمندان می‌رسد.

 

جهت معرفی نیازمندان به دریافت این بسته می‌توانید وارد فرم زیر شوید.

 

با اشتراک این پیام، واسطه عمل خیر باشیم.

 

 

 

 

شروع ثبت نام: صبح 2:38 - 1401/11/22 | اتمام ثبت نام: صبح 2:38 - 1401/11/22
شروع رویداد: صبح 2:38 - 1401/11/22 | اتمام رویداد: صبح 2:38 - 1401/11/22

آیا ثبت نام فعال است؟ خیر