بسم الله الرحمن الرحیم

image-dore
در حال ثبت نام

نوجوان خردمند/ حضوری/ سطح یک/ دختران 14 و 15 ساله/ مهر 1401

 • مکان:شهرک غرب
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:خانم زهرا صدقی
image-dore
در حال ثبت نام

سطح یک مباحثه طلیعه حکمت /ویژه فارغ التحصیلان طلیعه حکمت/ مهر 1401

 • مکان:فایل های بارگذاری شده در صفحه شخصی اندیشه جو در سامانه آموزش
 • ترم:مهر 1401 - خرداد 1402
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه نور/ سوره مبارکه بقره/ حضوری/ دوره 25/ خانم‌ها/ دوره پاییزه 1401

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه نور/ سوره مبارکه بقره/ برخط (آنلاین)/ دوره 25/ خانم‌ها/ دوره پاییزه 1401

 • مکان:اسکای روم(از طریق پخش زنده)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه نور/ سوره مبارکه بقره/ برون‌خط (آفلاین)/ دوره 25/ خانم‌ها و آقایان/ دوره پاییزه 1401

 • مکان:فایل های بارگذاری شده در صفحه شخصی اندیشه جو در سامانه آموزش
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

جریان‌شناسی/ برخط (آنلاین)/ سطح یک/ خانم‌ها و آقایان/ مهر 1401

 • مکان:اسکای روم(از طریق پخش زنده)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:آقای دکتر هوشنگی
image-dore
در حال ثبت نام

جریان‌شناسی/ حضوری/ سطح یک/ خانم‌ها و آقایان/ مهر 1401

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:آقای دکتر هوشنگی
image-dore
در حال ثبت نام
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ برخط (آنلاین) / سطح یک/ خانم‌ها/ دوشنبه‌ها / مهر 1401

 • مکان:اسکای روم(از طریق پخش زنده)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ برخط (آنلاین)/ سطح یک/ خانم‌ها/ سه‌شنبه‌ها / مهر 1401

 • مکان:اسکای روم(پخش زنده)/سایت(بارگذاری فایل در صفحه اندیشه جو)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ برخط (آنلاین)/ سطح یک/ آقایان/ مهر 1401

 • مکان:اسکای روم(از طریق پخش زنده)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ حضوری/ سطح یک/ آقایان/ شنبه‌ها/ مهر 1401

 • مکان:شهرک غرب
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ حضوری/ سطح یک/ خانم‌ها/ سه‌شنبه‌ها/ مهر 1401

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ حضوری/ سطح یک/ خانم‌ها/ دوشنبه‌ها/ مهر 1401

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ برون‌خط (آفلاین)/ سطح یک/ آقایان/ مهر 1401

 • مکان:فایل های بارگذاری شده در صفحه شخصی اندیشه جو در سامانه آموزش
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی
image-dore
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/ برون‌خط (آفلاین)/ سطح یک/ خانم‌ها/ مهر 1401

 • مکان:فایل های بارگذاری شده در صفحه شخصی اندیشه جو در سامانه آموزش
 • ترم:مهر 1401
 • استاد:دکتر علی غلامی