بسم الله الرحمن الرحیم

لوگوی شهید پایزوانی
در حال ثبت نام

محتوای موثر در فضای مجازی. ویژه عموم علاقمندان

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:گروه نرم‌افزاری آترین
در حال ثبت نام

حضور در فضای مجازی، آری یا نه؟ ویژه عموم علاقمندان

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:گروه نرم‌افزاری آترین
در حال ثبت نام

محتوای موثر در فضای مجازی. ویژه اندیشه جویان بنیاد شهید پالیزوانی(ره)

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:گروه نرم‌افزاری آترین
در حال ثبت نام
در حال ثبت نام

طلیعه حکمت/دوره حضوری/ سطح سه

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره غیرحضوری/ گروه۲ (ویژه برادران)

 • مکان:None
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه3(ویژه برادران)

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه2(ویژه خواهران)-روزهای سه شنبه

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی
در حال ثبت نام

دوره حضوری/گروه1(ویژه خواهران)-روزهای دوشنبه

 • مکان:دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی(ره)
 • ترم:مهر 98
 • استاد:دکتر علی غلامی

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

هیچ مطلبی تاکنون منتشر نشده است.

سخنرانی ها و همایش ها

هیچ همایش یا سخنرانی در دسترس نمی باشد.